Zgłaszanie kandydatur do Nagrody Kościoła 2022

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny w roku 2022.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, kościelne osoby prawne, ewangelickie stowarzyszenia oraz fundacje. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego dane kontaktowe oraz opis działalności uzasadniającej zgłoszenie kandydata. Jeden zgłaszający może zgłosić do nagrody nie więcej niż jednego kandydata.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres: biskup@luteranie.pl lub Kościół Ewangelicko-Augsburski ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa, do dnia 15 marca 2022 roku

Wydłużenie terminu składania wniosków stał się możliwe poprzez zmiany w Regulaminie Nagrody. Więcej informacji na temat dokonanych zmian znajdą Państwo tutaj: https://www.luteranie.pl/zmiany-w-regulaminie-nagrody-kosciola/

Nagroda im. królewny Anny Wazówny przyznawana jest osobom i organizacjom z Polski i zagranicy szczególnie zasłużonym dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wręczana jest corocznie w okolicach Święta Reformacji.

Nagroda ustanowiona została w celu uhonorowania osób lub innych podmiotów, które poprzez zaangażowanie swojego czasu, umiejętności i środków dawali lub dają świadectwo swojej wiary, działali lub działają na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, kierując się prawdziwą chrześcijańską miłością, która nie zna granic, a także w celu promowania i inspirowania działań służących nawiązaniu lub pogłębieniu współpracy na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.”

O Nagrodzie:

W powojennej historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wiele osób i podmiotów  niosło pomoc w sytuacjach kryzysowych, składając równocześnie świadectwo swojej wiary. Taka służba dla drugiego człowieka i Kościoła nie powinna zostać zapomniana, dlatego właśnie ustanowiona została Nagroda Kościoła im. królewny Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III Wazy, wszechstronnie wykształconej ewangeliczki, która mimo własnego cierpienia niosła pomoc potrzebującym.

Laureaci Nagrody:

2017 – Kościół Luterański w Szwecji, (2018), organizacja
2018 – Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii
2019 – Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei e.V.
2020Związek Ewangelickie Kobiety w Niemczech
2021 – Fundacja Anna w Gostkowie

Nagrodę stanowi statuetka autorstwa rzeźbiarza i malarza Lubomira Tomaszewskiego pt. Razem, wykonana przez Fabrykę Porcelany AS Ćmielów.

Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Kapituła. Synod Kościoła na jesiennej sesji w 2021 r. powołał Kapitułę Nagrody Kościoła na lata 2021 – 2026 w składzie: bp Ryszard Bogusz, Izabela Główka-Sokołowska, Aldona Karska, ks. Karol Macura.

Regulamin Nagrody dostępny jest na portalu bik.luteranie.pl, w zakładce Akty prawne.