Życzenia Wielkanocne Biskupa Kościoła

Życzenia Wielkanocne Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca.

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,

„Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.” 1 Kor 15, 19-20

Wielokrotnie czytałem te słowa Apostoła Pawła podczas świątecznych nabożeństw. Często też na ich podstawie zwracałem się nad otwartym grobem do tych, którzy żegnali swoich bliskich.

To prawda, że jeżeli Chrystus nie powstałby z martwych byłby tylko jednym z wielu mądrych nauczycieli. Jego filozofia życia i postępowania mogłaby pociągnąć grupy naśladowców.

Naśladowanie jest ważne. Ale istota wiary w Zbawiciela nie opiera się na naszych uczynkach, ale na Nim samym.

Dlatego, że umarł za mnie na Krzyżu i dlatego, że zmartwychwstał, mogę żyć pewnością, że śmierć nie oznacza końca ale jest przejściem do innego, wiecznego życia.

Wiara w to, że On żyje oznacza również to, że mogę mieć z Nim tu i teraz bliską społeczność. On jest przy mnie. Przez Ducha Świętego prowadzi mnie i dodaje sił do mierzenia się z wyzwaniami codzienności.

Mogę też w najbardziej otwartej i intymnej rozmowie powiedzieć Mu o wszystkim tym, czego nie powiedziałbym nigdy żadnemu człowiekowi. Mogę mówić o swoich radościach, nadziejach, troskach, lękach, marzeniach, tragediach.

Życzę Wam wszystkim, niezależnie jak trudny czas przeżywacie, radości z tego, że Chrystus został wzbudzony z martwych i że jest naszym przyjacielem.

Bp Jerzy Samiec


Bp Samiec przygotował także film z wielkanocną refleksją.