Program dla odwiedzających Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie dla członków parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Zgodnie z regulacjami ŚFL odwiedzający Zgromadzenie to osoby uczestniczące w Zgromadzeniu w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu. Zazwyczaj są to osoby z kościołów członkowskich ŚFL. Nie zabierają głosu i nie mają prawa głosowania. W związku z tym, że Trzynaste Zgromadzenie Ogólne ŚFL odbywa się w Krakowie, szczególne zaproszenie do odwiedzenia Zgromadzenia i udziału w nabożeństwie otwierającym, kierowane jest do Parafii Ewangelicko-Augsburskich w Polsce.

Czym jest program dla odwiedzających Zgromadzenie ŚFL z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce?

Jest to wcześniej ustalony program dla odwiedzających Zgromadzenie ŚFL, którzy są:

 • zainteresowani, aby dowiedzieć się więcej o ŚFL i jej pracy,
 • zainteresowani obserwowaniem Zgromadzenia ŚFL podczas obrad plenarnych, uczestnictwem w nabożeństwach, odwiedzeniem Jarmarku i tworzeniem wspólnoty z uczestnikami Zgromadzenia.
Jak zgłosić się do udziału w programie dla odwiedzających?

Odwiedzający będą musieli wypełnić formularz rejestracyjny. Wymagane będą następujące informacje:

 • pełne imię i nazwisko oraz dane kontaktowe;
 • nazwa parafii ew. instytucji kościelnej
 • konkretny okres wizyty;
 • czy osoba wnioskująca jest niepełnosprawna lub ma inne potrzeby, które wymagają odpowiedniej opieki;
 • w przypadku wizyty grupy, potrzebne będzie podanie imienia i nazwiska wszystkich członków grupy
 • potwierdzenie przynależności do parafii w przypadku osób indywidualnych
Gdzie zgłosić się na Zgromadzenie?

Rejestrację prowadzi: Krajowe Biuro Zgromadzenia w Krakowie. Rejestracja jest możliwa od 1 do 30 czerwca 2023 r.

Kilka faktów na temat programu dla odwiedzających
 • dzienni odwiedzający muszą być wcześniej zarejestrowani i otrzymać potwierdzenie uczestnictwa z Biura Zgromadzenia;
 • dla odwiedzających będą dostępne określone sesje i godziny, w których będzie oferowane również tłumaczenie na język polski. Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą, ponieważ niektóre sesje są przeznaczone wyłącznie dla uczestników Zgromadzenia.
 • 80-100 odwiedzających będzie przyjmowanych w każdym porannym lub popołudniowym bloku czasowym. Te ograniczenia nie dotyczą nabożeństwa na otwarcie.
 • odwiedzający będą mieli do dyspozycji wydzielone miejsce w sali plenarnej oznaczone jako „odwiedzający/visitors”
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsca w sali, w której odbywają się modlitwy, w przypadku braku miejsc, odwiedzający będą mieli przygotowane miejsce w innej sali, w której zapewniona będzie transmisja na żywo „live streaming”;
 • wizyty będą się odbywały w całości we własnym zakresie, a ewentualne koszty ponoszone będą przez odwiedzających;
 • po przybyciu na miejsce, odwiedzający będą kierowani do punktu rejestracji w celu potwierdzenia rejestracji i otrzymają identyfikator. Identyfikator będzie w określonym kolorze i będzie zawierał datę wizyty.

Punkt informacyjny ŚFL dla odwiedzających

W pobliżu wejścia do Centrum Kongresowego ICE Kraków będzie znajdowało się widoczne stanowisko dla odwiedzających, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje.

Kategorie osób odwiedzających Zgromadzenie

Odwiedzający dzienni
 • odwiedzający z Kościołów członkowskich ŚFL, którzy przyjeżdżają na Zgromadzenie na jeden dzień
 • mogą uczestniczyć w otwartych sesjach plenarnych, porannych i wieczornych modlitwach, godzinach w sali, w której organizowana będzie transmisja na żywo
 • zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia, odwiedzający nie mogą zabierać głosu, ani głosować
 • słuchawki będą rozdawane. Tłumaczenie na język polski jest tylko dostępne w sesjach wymienionych poniżej
 • odwiedzający ponoszą wszystkie koszty
 • brak opłaty rejestracyjnej
 • pakiet żywnościowy: obiad, kolacja i 2 przerwy na kawę 40 EUR
 • bez zakwaterowania
Członkowie Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, uczestnicy podróży studyjnych
 • osoby, które uczestniczą tylko w określonych sesjach, modlitwach, godzinach biblijnych, Jarmarku, wybranych sesjach tematycznych
 • lista osób, odwiedzających Zgromadzenia jest przedkładana do biura Zgromadzenia
 • polskie tłumaczenie jest uzgodnione z Kościołem EA w Polsce
 • kategoria uwzględnia członków podróży studyjnych oferowanych przez Kościół
 • wszyscy odwiedzający są zaproszeni do udziału w programie oferowanym przez parafię w Krakowie
 • brak opłaty rejestracyjnej
 • szczegółowe ustalenia z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce
Odwiedzający Zgromadzenie przez trzy dni
 • mogą uczestniczyć w otwartych sesjach plenarnych, porannych i wieczornych modlitwach, godzinach w sali, w której organizowana będzie transmisja na żywo
 • zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia, odwiedzający nie mogą zabierać głosu, ani głosować
 • słuchawki będą rozdawane. Tłumaczenie na język polski jest tylko dostępne w sesjach wymienionych poniżej
 • odwiedzający ponoszą wszystkie koszty
 • opłata rejestracyjna: 120 EUR
 • pakiet żywnościowy na 1 dzień: 40 EUR
 • bez zakwaterowania
Odwiedzający Zgromadzenie przez cały okres jego trwania
 • mogą uczestniczyć w otwartych sesjach plenarnych, porannych i wieczornych modlitwach, godzinach w sali, w której organizowana będzie transmisja na żywo
 • zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia, odwiedzający nie mogą zabierać głosu, ani głosować
 • słuchawki będą rozdawane. Tłumaczenie na język polski jest tylko dostępne w sesjach wymienionych poniżej
 • mogą wziąć udział w wyjeździe do Auschwitz (koszt 30 EUR)
 • mogą wziąć udział w programie niedzielnych nabożeństw
 • odwiedzający ponoszą wszystkie koszty.
 • opłata rejestracyjna 120 EUR
 • pakiet żywnościowy na 1 dzień: 40 EUR
 • możliwe zakwaterowanie w wysokości 35 EUR dziennie, po wcześniejszym uzgodnieniu

Sesje dostępne dla odwiedzających z tłumaczeniem na język polski (podane godziny mogą ulec jeszcze nieznacznemu przesunięciu)

Dzień 1: 13 września

0900 – 1100 nabożeństwo otwierające z Komunią Św. (sala plenarna)
1130 – 1230 sesja wprowadzająca plenarna

1430 – 1600 sesja otwierająca, ukonstytuowanie się Zgromadzenia, przemówienie Prezydenta ŚFL
1630 – 1800 sesja plenarna 1: przesłania od spotkań przygotowawczych w regionach

Dzień 2: 14 września

0830 – 1000 poranne nabożeństwo i studium biblijne (w sali w której zorganizowany będzie streaming)
1000 – 1115 sesja plenarna 2, raport sekretarz generalnej ŚFL
1145 – 1300 przemówienie głównego mówcy: prof. Tomasza Halika

Dzień 3: 15 września

0800 – 0930 poranne nabożeństwo i studium biblijne (w sali w której zorganizowany będzie streaming)
1115 – 1230 plenum tematyczne: Jedno Ciało

Dzień 4: 16 września

0830 – 1000 poranne nabożeństwo i studium biblijne (w sali w której zorganizowany będzie streaming)
1000 – 1115 plenum tematyczne: Jeden Duch

Dzień 6: 18 września

0830 – 1000 poranne nabożeństwo i studium biblijne
1000 – 1115 plenum tematyczne: Jedna nadzieja

Dzień 7: 19 września

0830 – 1000 poranne nabożeństwo i studium biblijne
1000 – 1115 sesja plenarna VIII
1145 – 1300 sesja plenarna IX
1500 – 1630 sesja plenarna X
1700 – 1830 nabożeństwo na zakończenie

Prosimy pamiętać, że w przypadku zwołania sesji zamkniętych przez Zgromadzenie, odwiedzający nie będą mogli przebywać na sali plenarnej. Odwiedzający są mile widziani na wystawie i stoiskach Jarmarku w dowolnym momencie pobytu w Centrum Kongresowym. Zespół pracowników wraz z wolontariuszami będzie odpowiedzialny za program dla zwiedzających.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie przygotowuje program towarzyszące Zgromadzeniu, na który wszyscy serdecznie są zaproszeni. Informacje na temat programu będą dostępne na stronach internetowych.