Oferta wolontariatu podczas Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej

W roku 2023 Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP jest gospodarzem Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. Organizacja tego wydarzenia stwarza wolontariuszom możliwość do zaangażowania się w pierwsze i prawdopodobnie jedyne takie spotkanie w Polsce, w którym wezmą udział luteranie z całego świata i które umożliwi polskim ewangelikom poznanie bogactwa wspólnoty, jak i różnorodności luteranizmu na świecie. 

Do kogo skierowana jest ta oferta? Oferta wolontariatu skierowana jest do:

 • pełnoletnich członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,
 • którzy posługują się językiem polskim oraz angielskim w stopniu komunikatywnym.

Dlaczego warto się zaangażować? Wolontariusze zaangażowani w pracę nad zgromadzeniem zyskają możliwość:

 • współpracy przy przedsięwzięciu rangi światowej,
 • kontaktu z luteranami z różnych krajów,
 • współpracy w międzynarodowym zespole,
 • poszerzenia swojego doświadczenia związanego z dużą imprezą masową,
 • lepszego poznania działań ŚFL oraz przebiegu zgromadzenia,
 • zaangażowania i wsparcia działań  Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

W czym potrzebujemy pomocy? Szczegółowy plan pracy (wraz z godzinami pracy) zostanie przedstawiony w późniejszym terminie i omówiony na szkoleniu dla przyjętych wolontariuszy. Przykładowe zadania będą wyglądać następująco:

 • powitanie i spotkanie z uczestnikami zgromadzenia na lotnisku i na dworcu oraz ułatwienie im transportu do miejsca zakwaterowania,
 • pomoc uczestnikom w poruszaniu się po Krakowie między lokalizacjami zgromadzenia,
 • pomoc w przygotowaniu rejestracji w centrum konferencyjnym ICE w Krakowie,
 • ułatwienie transportu uczestników zgromadzenia na nabożeństwo otwierające, niedzielne nabożeństwa w parafiach oraz wizytę w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau,
 • pomoc w zapewnieniu prawidłowego przebiegu obrad zgromadzenia
 • pomoc w powitaniu i udzielaniu informacji podczas zgromadzenia,
 • pomoc i wsparcie przy tworzeniu i przebiegu Jarmarku (punkt programu)
 • wsparcie i pomoc w organizacji i przebiegu przyjęcia powitalnego,
 • pomoc w załatwianiu lokalnych spraw administracyjnych,
 • wspieranie komitetu ds. nabożeństw, biura ds. komunikacji, prac dokumentacyjnych,
 • odpowiadanie na spontaniczne oficjalne prośby i załatwianie spraw zgodnie z ustaleniami koordynatora wolontariatu.

Czego oczekujemy? Do udziału w wolontariacie zapraszamy osoby:

 • pełnoletnie, będące członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 • wykazujące się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (niemiecki, francuski i hiszpański są dodatkowym atutem),
 • posiadające podstawową wiedzę o luteranizmie, Polsce i Krakowie,
 • zdolne do wykazywania się inicjatywą,
 • cechujące się zdolnością do wyrażania pomysłów i uczuć oraz umiejętnością słuchania ludzi pochodzących z różnych kultur,
 • zdolne do pracy zespołowej,
 • posiadające cierpliwość do pracy, która może wydawać się męcząca lub nieistotna i dostrzeganie w niej wartości,
 • nastawione na rozwiązywanie problemów i chętne do proponowania rozwiązań,
 • emanujące radością i pogodą ducha.

Co zapewniamy? Zgłoszonym wolontariuszom, po omówieniu zaangażowania i zadań, zostaną zapewnione następujące rzeczy:

 • w razie potrzeby nocleg – adekwatnie do miejsca i zakresu pracy,
 • wyżywienie,
 • umowa wolontariacka,
 • ubezpieczenie NNW,
 • zwrot kosztów podróży,
 • koszulki z logo ŚFL,
 • certyfikat uznania ŚFL oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Ważne terminy

 • formularz zgłoszeniowy będzie otwarty od 1 marca do 30 czerwca 2023 r.
 • w trakcie i po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń (maj – lipiec 2023) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i ustalone zostaną szczegóły dotyczące zaangażowania.
 • program wolontariatu zasadniczego obejmie szkolenie wolontariuszy (data zostanie potwierdzona w procesie rekrutacji) oraz pracę w ramach przygotowania i przeprowadzenia Zgromadzenia w dniach 7/9-19 września 2023

Szczegółowy harmonogram pracy zostanie omówiony z zakwalifikowanymi wolontariuszami. Kandydaci na wolontariuszy Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej zobowiązani są do:

 • wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego,
 • załączenia do formularza CV oraz listu motywacyjnego,
 • wystosowania do proboszcza swojej parafii prośby o przesłanie bezpośrednio do biura zgromadzenia listu polecającego na maila wolontariat2023@luteranie.pl

Zgłoszenia

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023: https://forms.gle/DwjkXWEiY2JbMA8h6

Wszelkie pytanie prosimy kierować do koordynatora wolontariatu: Marta Sztwiertnia, mail: wolontariat2023@luteranie.pl

plakat do pobrania