Modlitwa tematyczna

Każdego obdarzyłeś różnymi zdolnościami

Naucz nas pamiętać, że każdego obdarzyłeś różnymi zdolnościami i poleciłeś dążyć do pokoju, praktykować miłość, siać radość i wzbudzać nadzieję.

Bądź naszą siłą

W tych czasach międzyludzkiej oziębłości niech płoną nasze serca: wszyscy, którzy wołają Cię po imieniu, niech stoją mocno na fundamencie miłości. W tych czasach przemęczenia daj siłę do działania. Panie, bądź naszą siłą w sytuacjach, gdy tracimy nadzieję w sercu.

Boże, bierzesz nas w obronę.

Boże! Ty bierzesz nas w obronę. Ucz nas bronić tych, o których źle się mówi i których się nie lubi. Ty troszczysz się o nas.

Boża troska

Panie! Modlimy się o tych, którzy wątpią w Twoją dobroć i którzy nie czują się przez Ciebie zaproszeni ani przyjęci.

Jesteś ratownikiem

Ucz i nas codziennie odpowiedzialności za ogólnoświatową rodzinę Twoich dzieci. Wspólnie z nimi idziemy na spotkanie z Tobą.

Dziękujemy za nasze rodziny

Boże życia! Dziękujemy Ci za nasze rodziny, nasze miejsca zamieszkania, naszych sąsiadów i przyjaciół, za nasze parafie, które są naszymi duchowymi domami.