Ustroń


pl. ks. Karola Kotschego 4
43-450 Ustroń

e-mail: ustron@luteranie.pl
tel. 33 854 24 17
www: ustron.luteranie.pl

Ustroń - kościół ap. Jakuba Starszego
pl. ks. Kotschego 1
43-450 Ustroń

Nabożeństwa

Niedziela - 8:30 i 10:30
Środa (Adwent, Czas Pasyjny) - 17:00

Filiały

Duszpasterze

proboszcz
ks. Dariusz Lerch
tel. 792 666 953
e-mail: dariusz.lerch@luteranie.pl

diakon
dk. Urszula Śliwka
tel. 669 012 482
e-mail: urszula.sliwka@luteranie.pl

O parafii

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu jest jedną z największych parafii luterańskich w Polsce. Liczy około 3500 wiernych skupiających się w Ustroniu, Polanie, Dobce oraz Lipowcu. Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską wśród osób z różnych grup wiekowych - regularnie odbywają się godziny biblijne, spotkania emerytów, spotkania z Biblią, spotkania młodzieżowe, spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Działają 2 chóry, 2 chórki dziecięce i zespół wokalno-instrumentalny, Stowarzyszenie Kobiet Ewangelickich, Koło Diakonijne „Samarytanin”. Parafia prowadzi Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej w ramach którego prowadzone są zajęcia z gimnastyki ogólnousprawniającej, rękodzieło artystyczne, warsztaty plastyczne dla dzieci, kurs języka niemieckiego oraz porady i konsultacje z psychologiem. Przy parafii działa Stowarzyszenie „Maria-Marta” prowadzące szeroko rozumianą pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym. Parafia wydaje kwartalnik o nazwie „Głos Parafialny”.