Diecezja Cieszyńska

Ustroń-Polana – kościół ap. Mateusza

Parafia: Ustroń


ul. Polańska 87a
43-450 Ustroń

Nabożeństwa

Niedziela - 10:00
Środa (adwent, pasja) - 17:00