Diecezja Cieszyńska

Ustroń – kościół ap. Jakuba Starszego

Parafia: Ustroń


pl. ks. Kotschego 1
43-450 Ustroń

Nabożeństwa

Niedziela - 8:30 i 10:30
Środa (adwent, pasja) - 17:00