13. Niedziela po Trójcy Świętej

Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej.   Ps 121,7

Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą w nowym roku szkolnym 2020/21.
Na początku każdego roku szkolnego zastawiamy się jaki on będzie. Rodzice zastanawiają się jakie oceny będą miały ich dzieci, jak zaplanować im dodatkowe zajęcia, jak przekonać ich do nauki itp. Uczniowie w zależności od etapu edukacyjnego zastanawiają się nad planem lekcji, nad grupą z którą będą spędzać czas w klasie i w szkole, nad tym ile będą wymagali nauczyciele i jakie imprezy odbędą się w szkole. Nauczyciele myślą o organizacji lekcji, o sposobach nauczania, o dobraniu odpowiednich metod wychowawczych do każdej klasy, nad dokumentacją wymaganą w szkole. Każdego roku każda grupa miała inne pytania, ale w rozpoczętym roku szkolnym mamy jedno wspólne pytanie: Jak bezpiecznie przeżyć ten rok szkolny? Jest wiele obaw, lęków i bezradności wobec nowej sytuacji epidemiologicznej. Część chciałaby  pozostać w domu i uczyć się nadal zdalnie, część bardzo chce wrócić do szkoły.

Jednak,  pomimo obaw rozpoczęliśmy naukę stacjonarną z zabezpieczeniami dającymi pewne poczucie bezpieczeństwa. Jak więc przeżyć ten rok szkolny bezpiecznie? Hasło dzisiejszej niedzieli  daje nam otuchę i przypomina, że Pan strzec nas będzie od wszelkiego zła.

Czy potrafimy tak zaufać? Czy słowa z Psalmu 121,7 staną się dla nas wskazówką do życia?
W ewangeliach jest opisana historia o uciszeniu burzy na jeziorze Genezaret. Uczniowie pełni radości płynęli z Jezusem na pokładzie. Myślę, że byli pewni, że nic złego nie może się wydarzyć. Rozmawiali i wspominali wydarzenia z kończącego się dnia, gdy nagle, niespodziewania nadciągnęła burza. Ile takich burz przeżyliśmy w swoim życiu. Ile razy myślimy sobie, czy naprawdę to musiało mi się przydarzyć? Zapewne tak samo myśleli uczniowie. Była cisza, spokojna woda na jeziorze, a oni płynęli z Jezusem. Co dzieje się w chwili zagrożenia ich życia? Uczniowie nie próbują ratować się sami, nie wymyślają swoich rozwiązać, bo wiedzą, że z taką burzą sami sobie nie poradzą. Oni momentalnie podchodzą do Jezusa i krzyczą: Panie ratuj nas!

W chwili lęku, obawy przychodzi bezradność, załamanie i zwątpienie. Jednak, jeżeli w naszym życiu Jezus jest Kimś ważnym też możemy do Niego zawołać: Panie pomóż, Panie ratuj, Panie daj mi swoje wsparcie i obdarz swoją mądrością, abym wiedział jak postąpić!

Pan strzec nas będzie od wszelkiego zła
Bóg zawsze pomaga w cierpieniu i kłopotach. Bóg jest zawsze z nami, jednak musimy wsiąść do tej łodzi, którą płynie Jezus, bo jeżeli w łodzi naszego codziennego dnia nie będzie Jezusa, to do kogo zawołamy: Panie, pomóż!?

Pan strzec nas będzie od wszelkiego zła
Wołając tak do Boga musimy Go też chcieć słuchać. Jezus mówi do na przez wielu ludzi. Teraz też mówi przez lekarzy, wirusologów czy epidemiologów.
Wczoraj w jednej relacji przeczytałam jak rodzice tłumaczyli wychowawcy klasy, dlaczego ich dziecko nie będzie nosiło maseczki w szkole. Powód jest religijny – powiedzieli – wszystko zostawiamy w rękach Boga. Pytam więc: Czy możemy wejść gołymi stopami do ogniska i powiedzieć: wszystko zostawiamy w rękach Boga? Jeżeli nie będziemy słuchać  głosów specjalistów, które pokazują jak ustrzec się przed zakażeniem koronawirusem SARS-COVID-19, to nie możemy mieć pretensji do Boga, ale do siebie i swojego JA … wiem lepiej…

Pan strzec nas będzie od wszelkiego zła
Bóg idzie z nami przez życie, ale chce abyśmy prowadzili je odpowiedzialnie, pokazując codziennie miłość do drugiego człowieka, tak jak przypominają nam to słowa króla Salomona: Przyjaciel kocha
w każdym czasie, staje się bratem w nieszczęściu
. (Prz 17,17) Bądźmy dla siebie przyjaciółmi jak przyjacielem jest dla nas Bóg, który zawsze jest z nami.

Jest taka może już znana historia, jak pewien człowiek rozmawiał z Bogiem o swoim życiu: https://view.genial.ly/5f4b72ffe784e30d7186372c

Niech ten nowy rok szkolny będzie bezpieczną podróżą razem z Jezusem w łodzi naszego życia. Amen.

Modlitwa:

Panie ratuj, bo giniemy! – wołali uczniowie i burza ustała. My dzisiaj Panie wołamy:  Ratuj nas przed chorobą, głupotą, wyimaginowanymi opowieściami, że wirusa nie ma. Daj nam rozwagę, mądrość
i roztropność do bycia twoimi słuchającymi Cię uczniem.
Bądź z nami w tym trudnym roku szkolnym, prowadź i strzeż.
Przyjdź Panie, aby ustały wszelkie burze w naszym życiu i abyśmy pełni ufności w Twoje słowo kroczyli drogą prawdy. Amen.

dk. Ewa Below