Każdego obdarzyłeś różnymi zdolnościami

Naucz nas pamiętać, że każdego obdarzyłeś różnymi zdolnościami i poleciłeś dążyć do pokoju, praktykować miłość, siać radość i wzbudzać nadzieję.

Panie! Naucz nas pamiętać, że nadejdzie dzień, w którym każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć za to, co tutaj na ziemi zrobił, jak też za to, czego zaniedbał. Naucz nas pamiętać, że każdego obdarzyłeś różnymi zdolnościami i poleciłeś dążyć do pokoju, praktykować miłość, siać radość i wzbudzać nadzieję. Wspieraj nas w tych działaniach! Hans-Gerd Krabbe

(Modlitwa pochodzi z książki „Z Biblią na co dzień”, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2017)