Rozpoczęły się obrady Synodu Kościoła

W piątek, 11 października 2019 r. rozpoczęła się w Warszawie jesienna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. (Fil 4, 6)

Synodałowie zebrali się w kościele Świętej Trójcy w Warszawie na nabożeństwie, które poprowadzili wspólnie delegaci diecezji cieszyńskiej wraz z gospodarzem miejsca ks. Piotem Gasiem. Kazanie o Jezusie jako chlebie żywota wygłosił zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp dr Adrian Korczago. Podkreślił, że Jezus Chrystus jest życiodajnym chlebem, który łączy wszystkich wierzących we wspólnotę i czyni ich za siebie wzajemnie odpowiedzialnymi.

Ta sesja Synodu jest szczególna, gdyż w sobotę odbędą się wybory Biskupa Kościoła.

Dlatego Synodałowie, przed którymi Bóg postawił to zadanie proszą wszystkich członków Kościoła o modlitwę. Niech łaskawy Bóg spojrzy na swój Kościół i kieruje tymi, którzy będą wybierać Biskupa Kościoła.