13 marca 2020 r.

Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię. Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. Ps 121, 1b-2.5

Panie i Boże. W czasie dużej niepewności i wielu obaw w szczególny sposób chcemy swoje myśli i serca zwrócić w Twoją stronę. Każdego dnia zadajemy sobie wiele pytań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia czy to nas samych, naszych bliskich lub znajomych. Wielu chciałoby jak Psalmista wykrzyczeć: Skąd nadejdzie mi (nam) pomoc? Z wielu stron docierają do nas niepokojąc informacje, często sami nie wiemy jak reagować. Dlatego prosimy Cię byś obdarzał nas swoją opieką i miłością. Byś w nasze serca wlewał pokój i dodawał mądrości w postępowaniu. Tak byśmy przechodząc przez czas próby i doświadczenia kierowali się rozsądkiem, a zostając w domach chcieli zadbać o dar jakim jest życie i zdrowie.

Prosimy Cię również byśmy jak Psalmista doświadczyli, że: Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię. Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. A doświadczając Twojego pokoju i łaski ucz nas byśmy dzielili się nimi z otaczającym nas światem.
Amen

ks. Marcin Ratka-Matejko