19 marca 2020 r.

A Jaabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. 1 Kronik 4,10

Wszechmogący Boże, stajemy przed Tobą, nasz Pocieszycielu i Dawco Pokoju. Za Jaabesem prosimy o Twoje błogosławieństwo dla nas, naszych bliskich, sąsiadów, współpracowników, a także wrogów. Prosimy Cię, abyś w tym czasie poszerzał nasz punkt widzenia, abyśmy nie tyko myśleli o sobie, ale i o każdym człowieku, którego kiedykolwiek postawiłeś na naszej drodze. Jako Twoje dzieci prosimy Cię o schronienie w Twoich rękach. Daj nam poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Dopomóż nam przetrwać to, co przed nami niezależnie od tego, co nas czeka. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, tak jak wielokrotnie to obiecywałeś w swoim Słowie i prowadzisz nas przez wszystkie dni, które są przed nami. Amen.

dk. Dorota Obracaj