24 marca 2020 r.

Posłał On synom izraelskim Słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich. Dz 10, 36

Panie, Ty znasz mnie doskonale, widzisz moje troski i lęki. Ja zapatrzony w ekrany monitorów szukam tekstów, artykułów… słów, które by wyjaśniły mi co się dzieje. Szukam odpowiedzi, pytając jak długo to jeszcze potrwa, jaki będzie finał oraz jak będzie wyglądał nasz świat po epidemii? Te wszystkie przeczytane przeze mnie słowa, wcale nie dają mi spokoju, nie dają pokrzepiających i wystarczających odpowiedzi.
Dlatego dziękuję Tobie, ponieważ Twoje Słowa są inne. Ty dajesz mi Słowo :
To, które narodziło się dla mnie w Betlejem.
To, które drogą cierpienia poszło na Krzyż.
To, które zmartwychwstało.
Dziękuję Ci Boże, że dałeś dobrą nowinę o pokoju w Chrystusie. Ponieważ, Ty masz o mnie dobre myśli, a wszelkie moje troski i lęki mogę powierzać Temu, który jest Panem wszystkich.
Boże, proszę Cię zatem pomagaj mi z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Amen

ks. Łukasz Stachelek