25 marca 2020 r.

Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza, i zyskasz swoje życie, jako zdobycz, bo mi zaufałeś mówi Pan. Jr 39,18

Wszechmogący Boże, Ty zawsze miałeś na względzie życie i dobro każdego człowieka. To dzieło nazwałeś koroną stworzenia. Sam powiedziałeś, że nie chcesz śmierci grzesznika, lecz, by się nawrócił i żył. Czasy lęku i trwogi pustoszą dziś cały świat. Lecz ponad tym jest Twoje Słowo skierowane do Jeremiasza (w.18): Wybawię cię i nie padniesz od miecza, zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś. I ja, Panie Boże, w tych Hiobowych wieściach o pandemii w pełni ufam Tobie. Proszę: ocal świat, ratuj, wybaw od lęku i wszelkiej trwogi. Amen.

ks. Zbigniew Kowalczyk