Boże, wszystko wypełniasz życiem

Boże nasz! Wiem, że właściwym postępowaniem jest oddawać Tobie chwałę za dzieło stworzenia.

Boże nasz! Wiem, że właściwym postępowaniem jest oddawać Tobie chwałę za dzieło stworzenia. Cieszymy się światłem słonecznym, które utrzymuje wszystko przy życiu. Cieszymy się nocą, która zaprasza nas do odpoczynku i uwrażliwia – poprzez miliardy gwiazd – na niemierzalną głębię wszechświata. Radujemy się wiatrem, który porusza drzewami i krzewami, jak też wieje przez lądy i morza. Cieszymy się, patrząc na inne stworzenia: świergoczącego kosa, taneczny lot owadów, mądre zachowanie dzikich zwierząt oraz przyjaźń z naszymi zwierzętami domowymi. Boże! Ty wszystko wypełniasz życiem. Christoph von Lowtzow