Ucz nas na nowo ufać Twojej mocy

Prosimy Cię wyzwól nas z lęku i ucz nas na nowo ufać Twojej mocy.

Panie, Boże nasz! Imponuje nam odwaga ludzi, którzy z Twoją pomocą przezwyciężyli różne przeszkody. Mimo to ciągle wahamy się, by Ci zaufać. Niektóre stojące przed nami mury wydają nam się zbyt wysokie. Niektóre dzielące nas rowy – zbyt głębokie. W jaki sposób je pokonać? Kto da radę zbudować most nad nimi? Prosimy Cię wyzwól nas z lęku i ucz nas na nowo ufać Twojej mocy.