Przedmowa

W niniejszej książce chcę opowiedzieć o najpiękniejszej rzeczy, jaką znam. Rzecz tę otrzymałem, nie wymyśliłem jej sam. Ty, który o niej czytasz, możesz ją również otrzymać. Nikt nie jest zbyt mały ani zbyt wielki, gdyż zarówno wiele znaczący, jak
i mało znaczący ludzie mogą ją przyjąć.

 

Nie mogłem w tej książce zamieścić wszystkiego. Byłoby to zbyt wiele. Teologicznego wgłębiania się w problemy starałem się raczej unikać, gdyż nie została ona napisana dla specjalistów, lecz dla zwyczajnych ludzi.

 

Dziękuję moim kolegom w urzędzie, którzy parokrotnie przejrzeli wnikliwie to, co napisałem. Książka ta jest jedynie wprowadzeniem do roku katechezy (1978). Składam podziękowanie również recenzentom i współpracownikom z naszej diecezji w Karlstad.