Aktualności

Spotkanie z Kościołem Północy

W dniach 26-28 listopada 2018 r., w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku, odbyło się kolejne spotkanie gremiów kierowniczych Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche), Diecezji Wrocławskiej oraz Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej naszego Kościoła.

Nowe perykopy biblijne

Synod naszego Kościoła w dniu 13 października br. przyjął uchwałę o wprowadzeniu od początku roku kościelnego 2018/2019 (czyli od 2 grudnia 2018 r.) nowych perykop liturgicznych i kazalnych.

Adwentu nadszedł czas

2 grudnia 2018 r. rozpoczyna się kolejny adwent, a co za tym idziemy wkraczamy w kolejny rok kościelny, w dalszy etap chrześcijańskiej wędrówki za Chrystusem.