Bielsko


pl. ks. Marcina Lutra 12
43-300 Bielsko - Biała

e-mail: bielsko@luteranie.pl
tel. 33 82 274 71
www: bielsko.luteranie.pl

Bielsko-Biała (Bielsko) - kościół Zbawiciela
Plac ks. Marcina Lutra 12
43-300 Bielsko-Biała

Nabożeństwa

Niedziela - 9:00

Duszpasterze

proboszcz
ks. Krzysztof Cienciała
tel. 519 048 552
e-mail: krzysztof.cienciala@luteranie.pl

O parafii

Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko sięga swoją historią do drugiej połowy XVI wieku kiedy to zaczęto w Bielsku organizować nabożeństwa ewangelickie. Dokładne datowanie powstania zboru bielskiego jest trudne z racji, iż brakuje źródeł odwołujących się do tego okresu. Kościół Zbawiciela w Bielsku jest kościołem wybudowanym na mocy Patentu Tolerancyjnego cesarza Józefa II z 1781r. Już w 1782 roku na wyznaczonym miejscu postawiono kamień węgielny pod budowę świątyni. Dodatkowo na Bielskim Syjonie znajduje się jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra z 1900 roku. Dziś Parafia Bielsko jest jedną z trzech Parafii Ewangelickich w Bielsku. Na co dzień w Parafii odbywa się szereg spotkań adresowanych zarówno dla najmłodszych jak również dla każdej innej grupy wiekowej. Prócz stałych spotkań parafialnych takich jak zajęcia dla dzieci, spotkania młodzieży, Godziny Biblijne, Spotkania z Biblią, Koła Pań, chóru Graduale, chórku dziecięcego itp. przy Parafii działa również Ewangelickiej Duszpasterstwo Niesłyszących oraz Ewangelicki Dom Opieki SOAR.