Diecezja Cieszyńska

Jaworze


pl. Kościelny 25
43-384 Jaworze

e-mail: jaworze@luteranie.pl
tel. 33 817 22 79
www: jaworze.luteranie.pl

Jaworze - kościół
pl. Kościelny 25
43-384 Jaworze

Nabożeństwa

Niedziela - 10.00
Środa (Adwent) - 17:00
Piątek (Pasja) - 17:00

Boże Narodzenie - 5:00 (Jutrznia), 10:00

Wielki Piątek - 9:00 (pokutne), 10:00, 17:00
Wielkanoc - 10:00

Filiały

Duszpasterze

proboszcz
ks. Władysław Wantulok
tel. 608 667 823
e-mail: wladyslaw.wantulok@luteranie.pl

proboszcz pomocniczy
ks. Andrzej Krzykowski
tel. 692 176 953
e-mail: andrzej.krzykowski@luteranie.pl

O parafii

Historia
Powstanie Parafii : 1782 r.
Budowa Kościoła : 1782 – 1786 r.
Budowa wieży kościelnej : 1851 – 1852 r.
Rozbudowa Kościoła (dobudowa prezbiterium): 1912 r.
Historia Parafii
W Jaworzu i w Jasienicy już w XVI wieku istniały ewangelickie parafie. W Jaworzu istniał kościół drewniany. Z tego czasu znane są tylko dwa nazwiska pastorów . Byli nimi ks. Lorentius w Jaworzu i ks. Jan August Nesitius w Jasienicy i Jaworzu.
W wyniku kontrreformacji 17.04.1654 zostały ewangelikom w Jasienicy i Jaworzu odebrane kościoły.
W latach 1654 – 1709 ewangelicy Śląska Cieszyńskiego pozbawieni byli kościołów. Miejscami spotkań na nabożeństwach stały się tajemne miejsca w górach: na Równicy, Bukowej, Lesznej Górnej, Cygańskim Lesie w Bielsku Białej i tzw. „Uroczysku” na zboczu Wysokiego w Jaworzu.
Po ogłoszeniu przez cesarza Austrii Józefa II tzw. Patentu Tolerancyjnego w 1781 roku ewangelicy Śląska Cieszyńskiego mogli w swoich miejscowościach budować Domy Modlitwy (bez wieży i dzwonów).
W Jaworzu ówczesny właściciel hrabia Jerzy Laschowski ofiarował parcelę pod Dom Modlitwy, szkołę, plebanię i zabudowania gospodarcze oraz większość materiału na ich budowę.
12.03.1782 roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Modlitwy, aktu poświęcenia dokonał ks. T. Barthelmus z Cieszyna. Budowa trwała 4 lata do 1786 roku
Na mocy ogłoszonego przez cesarza Franciszka Józefa I Patentu Cesarskiego ewangelicy w Jaworzu przystąpili 01.05.1851 roku do budowy wieży kościelnej. Budowę zakończono rok później i umieszczono w niej dzwon ofiarowany przez hrabiego A. Saint Genois w 1794 roku, a w 1862 roku zawieszono dwa kolejne. W 1880 ewangelicy założyli w Jaworzu swój cmentarz.
W 1912 roku parafia dokonała przebudowy kościoła, dobudowując prezbiterium (część ołtarzową).
Do Parafii oprócz Jaworza należą ewangelicy okolicznych wiosek: Jasienicy, Świętoszówki, Bierów i Grodźca Śląskiego (a do 1992 roku z Wieszcząt, Roztropic, Łazów, Bielowicka) oraz z części Bielska-Białej.
Parafia posiada kościoły w Jaworzu i Jasienicy oraz kaplicę w Świętoszówce.
Od powstania Parafii w 1782 roku proboszczami w Jaworzu byli:
Ks. Jan Kłapsia
Ks. Jan Chmiel
Ks. Franciszek Czjżek
Ks. Jerzy Filipek
Ks. Herman Kotschy
Ks. Paweł Wałach
Ks. Jerzy Ruśniok
Ks. Jan Lasota
Ks. Artur Gerwin
Ks. Hugon Pudell
Ks. Jan Lasota
Ks. Ryszard Janik
Ks. Władysław Wantulok

Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską wśród osób z różnych grup wiekowych - regularnie odbywają się godziny biblijne, spotkania młodzieżowe, działa chór ewangelicki, zespół Cantate, koło zainteresowań, 2 koła pań i oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Od 1997 roku ukazuje się kwartalnik informatora parafialnego “Z życia i wiary”.