Diecezja Cieszyńska

Wisła Malinka


ul. Cieńkowska 5
43-460 Wisła

e-mail: malinka@luteranie.pl
tel. 33 855 36 29
www: malinka.luteranie.pl

Wisła Malinka - kościół
ul. Cieńkowska 5
43-460 Wisła

Nabożeństwa

Niedziela - 10.15

Czwartek (Adwent/Czas Pasyjny) - 16:30

Wigilia - 22:30
Boże Narodzenie - 10:15

Wielki Piątek - 10:15, 17:15
Wielkanoc - 8:30, 10:30

Duszpasterze

Proboszcz
ks. Leszek Czyż
tel. 505 100 901
e-mail: leszek.czyz@luteranie.pl

O parafii

Dom Modlitwy w Wiśle Malince został poświęcony w niedzielę 3 czerwca 1956 roku. W roku 1985 rozpoczęto budowę domu parafialnego, którą ukończono jesienią 1989 r. Od tego czasu kilkakrotnie przebudowywano i remontowano wnętrze kaplicy. Dnia 1 stycznia 1995 roku decyzją Konsystorza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP została erygowana nowa Parafia Wisła Malinka. Proboszczem od 21.09.1996 jest ks. Leszek Czyż. Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską organizując regularne spotkania: dla kobiet, matek z małymi dziećmi, młodzieży gimnazjalnej i starszej, modlitewne, małżeńskie, próby chóru dziecięco-młodzieżowego, grupy domowe oraz godziny biblijne w domach starszych parafian. W Parafii działa także zespół muzyczny Cześć, który, oprócz tego, że koncertuje w wielu miejscach naszego kraju, prowadzi wspólny śpiew w czasie niedzielnych nabożeństw i innych uroczystości parafialnych. W swoim dorobku ma już dwie płyty CD. Od kilku lat nasza parafia jest współorganizatorem Śniadań dla Kobiet w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, Kolacji Paschalnej w Hotelu Vestna w Wiśle Malince oraz obozów językowych English Camp.