Diecezja Cieszyńska

Bielsko-Biała (Biała) – kościół Marcina Lutra

Parafia: Biała


ul. Staszica 2
43-300 Bielsko-Biała

Nabożeństwa

Niedziela - 9:00