Diecezja Cieszyńska

Międzyrzecze


Międzyrzecze Górne 239
43-392 Międzyrzecze Górne

e-mail: miedzyrzecze@luteranie.pl
tel. 33 815 55 23
www: miedzyrzecze.luteranie.pl

Międzyrzecze - kościół
Międzyrzecze Górne 239
43-392 Międzyrzecze

Nabożeństwa

Niedziela - 10:00

Adwent: środa - 17:00
Czas Pasyjny: piątek - 17:00

Wigilia - 15:00
Boże Narodzenie - 10:00

Wielki Piątek - 10:00
Wielkanoc - 10:00

Filiały

Duszpasterze

proboszcz
ks. Andrzej Dyczek
tel. 609 865 006
e-mail: andrzej.dyczek@luteranie.pl

O parafii

Ewangelicyzm w Międzyrzeczu ma swoje głębokie korzenie i historię. Już w okresie Reformacji - podobnie jak w całym Księstwie Cieszyńskim, również w Międzyrzeczu znaczna większość mieszkańców przyjęła wyznanie ewangelickie. Przez prawie 100 lat w ewangelickich rękach znajdował się nieistniejący już kościół w Międzyrzeczu. Pierwszym pastorem był ks. Baltazar Matthia. W 1866 roku został wybudowany kościół ewangelicki w Międzyrzeczu, który służy wyznawcom po dzień dzisiejszy.
Parafia prowadzi rozległą działalność duszpasterską- organizowane są spotkania biblijne, młodzieżowe, zajęcia z konfirmantami, szkółki niedzielne, nabożeństwa dla Seniorów. Działa chór parafialny i dziecięcy. Organizowane są rodzinne spotkania świąteczne i z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka, półkolonie. Od 2003 roku Parafia wydaje „ Posłańca Parafialnego”