CZĘŚĆ PIERWSZA – o najważniejszych artykułach Bożego Majestatu

I. Ojciec, Syn i Duch Święty w jednej Boskiej istocie i naturze, trzy (zaś) odrębne osoby, są jednym Bogiem, który stworzył niebo i ziemię.

 

II. Ojciec nie jest przez nikogo zrodzony, Syn jest zrodzony przez Ojca, Duch Święty wychodzi od Ojca i Syna.

 

III. Nie Ojciec i nie Duch Święty, lecz Syn stał się człowiekiem.

 

IV. Syn stał się człowiekiem w ten sposób, iż poczęty został z Ducha Świętego bez przyczynienia się mężczyzny i narodził się z Marii, czystej, świętej, zawsze dziewicy. Następnie cierpiał i umarł, został pogrzebany, zstąpił do-piekieł, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, przyjdzie sądzić żywych i umarłych itd. … jak o tym naucza Symbol Apostolski i Atanazjański oraz nasz katechizm dla dzieci.

 

Co do tych artykułów nie ma sporu między nami a przeciwnikami, ponieważ wyznajemy je i z jednej, i z drugiej strony; z tego powodu nie ma potrzeby, aby o tym obszerniej się rozwodzić.