Formuła zgody

Część pierwsza – Epitome

O zasadniczej regule i normie

O grzechu pierworodnym

O wolnej woli

O sprawiedliwości wiary przed Bogiem

O dobrych uczynkach

O Zakonie i Ewangelii

O trzeciej funkcji zakonu

O wieczerzy Pańskiej

O osobie Chrystusa

O zstąpieniu Chrystusa do piekieł

O kościelnych obrzędach, zwanych Adiaphora

O wiecznej Opatrzności i wyborze Bożym

O innych herezjach i sektach

 

 Część druga – Solida Declaratio (do nabycia w Wydawnictwie „Augustana”)