Artykuły Szmalkaldzkie

 Historia powstania Artykułów Szmalkaldzkich i „Traktatu o władzy i prymacie papieża”

 

 Przedmowa dra Marcina Lutra

 Część I
O najważniejszych artykułach Bożego Majestatu

 Część II
Traktuje o artykułach, które dotyczą urzędu i dzieła Jezusa Chrystusa, czyli naszego odkupienia

 Część III:
O grzechu

O zakonie

O pokucie

O Ewangelii

O Chrzcie

O Sakramencie Ołtarza

O władzy kluczy

O spowiedzi

O ekskomunice

O wyświęceniu, ordynacji i powołaniu

O małżeństwie kapłanów

O Kościele

W jaki sposób człowiek zostaje przed Bogiem usprawiedliwiony i o dobrych uczynkach

O ślubach mniszych

O tradycjach ludzkich

 

Podpisy

 

Dodatek: Traktat o władzy i prymacie papieża – Filip Melanchton