O ślubach mniszych

1. Ponieważ śluby mnisze zasadniczo są sprzeczne z pierwszym naczelnym artykułem, dlatego należy je całkowicie znieść. O nich bowiem Chrystus powiada w Ewangelii Mateusza 24, 5: „Ja jestem Chrystus…” itd.

 

2. Kto bowiem ślubuje żyć w klasztorze, ten wierzy, że podejmuje świętsze życie niż wiodą inni chrześcijanie, i chce swoimi uczynkami zasłużyć na niebo nie tylko dla siebie, lecz i dla innych. To zaś nie jest niczym innym, jak zaprzeczeniem Chrystusa.

 

3. A papiści nie wstydzą się mówić na podstawie swojego Tomasza, że ślub mniszy jest zrównany co do wartości z Chrztem – to zaś jest bluźnierstwem wobec Boga.