O Chrzcie

1. Chrzest nie jest niczym innym, jak Słowem Bożym połączonym z zanurzeniem w wodzie, według jego własnego ustanowienia i nakazu, czyli, jak Paweł powiada: „Kąpielą wodną przez Słowo” (Efez. 5, 26), i jak mówi Augustyn: „Niech dołączy się słowo do elementu, a powstaje sakrament”.

2. Dlatego nie podzielamy zdania Tomasza i mnichów kaznodziejów, czyli dominikanów, którzy zapominając o Słowie i ustanowieniu Bożym powiadają, że Bóg udzielił wodzie i włożył w wodę moc duchową, która przez wodę obmywa z grzechu.

3. Nie podzielamy też zdania Szkota i minorytów, czyli mnichów franciszkańskich, którzy nauczają, że przez Chrzest zostaje grzech obmyty dzięki pomocnej obecności45 Bożej woli i że to obmycie dokonuje się tylko przez Bożą wolę, a bynajmniej nie przez Słowo i wodę.

O chrzcie dzieci

4. Nauczamy, że należy chrzcić dzieci. Przysługuje im bowiem także obiecane odkupienie dokonane przez Chrystusa i Kościół dłużny im jest Chrzest i zwiastowanie owej obietnicy.