O niewolnej woli – De Servo Arbitro

Spis treści:
Wstęp
Pewność wiary
Jasność Pisma Świętego
Dogmat o niewolnej woli a chrześcijańska pobożność
Wyznanie i jego powszechne obowiązywanie
Doktryna i życie
Tajemnica kościoła

 

 Część pierwsza
O woli ludzkiej

Objawienie

(Bóg ukryty) Deus absconditus

Idea zapłaty

 

 Część druga
Bóg a zło (Teodycea)

 

 Część trzecia
Antropologia biblijna

 

 Część czwarta
Współpracownicy Boży

 

 Zakończenie i bibliografia