Postylla Domowa

Postylla Domowa to zbiór kazań ks. dr Marcina Lutra, który służył przez wieki ewangelikom, szczególnie podczas nabożeństw domowych okresu prześladowań ze strony kontrreformacji. Zamieszczona edycja to przekład z 1883 r., wydany w Cieszynie, zawiera 62 kazania na niedziele, święta oraz 2 kazania okolicznościowe (do małżonków i pogrzebowe)

 

 Spis treści:

Kazanie na pierwszą niedzielę adwentową. Ewangelia Mateusza 21. 1-9

Kazanie na drugą niedzielę adwentową. Ewangelia Łukasza 21. 25-36

Kazanie na trzecią niedzielę adwentową. Ewangelia Mateusza 11. 3-10

Kazanie na czwartą niedzielę adwentową. Ewangelia Jana 1. 19-28.

Kazanie na pierwsze święto Narodzenia Pańskiego. Ewangelia Łukasza 2, 1-14.

Kazanie na wtóre święto Narodzenia Pańskiego. Ewangelia Łukasza 2, 15-20

Kazanie na niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Ewangelia Łukasza 2, 33-40.

Kazanie na Nowy Rok. Ewangelia Łukasza 2, 21.

Kazanie na dzień Trzech Królów. Ewangelia Mateusza 2,1-12.

Kazanie na 1 niedzielę po Trzech Królach. Ewangelia Łukasza 2, 41-52

Kazanie na 2. Niedzielę po Trzech królach. Ewangelia Jana 2, 1-11.

Kazanie na 3. niedzielę po trzech królach. Ewangelia Mateusz 8, 1-13

Kazanie na 4. Po Trzech Królach. Ewangelia Mateusza 8, 23-27.

Kazanie na 5. Niedzielę po Trzech Królach. Ewangelia Mateusza 13, 24 -30.

Kazanie na niedzielę Starozapustną. Ewangelia Mateusza 20, 1-16

Kazanie na niedzielę Mięsopustną. Ewangelia Łukasza 8, 4-15.

Kazanie na niedzielę Zapustną. Ewangelia Łukasza 18, 31 – 43.

Kazanie na 1 niedzielę w Post, czyli Invocavit. Ewangelia Mateusza 4, 1 -11.

Kazanie na 2. Niedzielę w Post, czyli Reminiscere. Ewangelia Mateusza 15, 21 – 28.

Kazanie na 3. Niedzielę w Post, czyli Oculi. Ewangelia św. Łukasza 11, 14 – 28.

Kazanie na 4. Niedzielę w Post, czyli Laetare. Ewangelia Jana 6, 1 – 15.

Kazanie na 5. Niedzielę w Post, czyli Judica. Ewangelia Jana 8,46-59.

Kazanie na 6. Niedzielę w Post, czyli Palmarum. 1. Koryntian 11, 23 – 26.

Kazanie na Wielki Piątek. Rzymian 5, 8 – 11.

Kazanie na Wielkąnoc. Ewangelia Mateusza 28, 1 – 10.

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny. Ewangelia Łukasza 24,36-48.

Kazanie na 1. niedzielę po Wielkiejnocy. Ewangelia Jana 20, 19 – 23.

Kazanie na 2. niedzielę po Wielkiejnocy. Ewangelia Jana 10, 11-16.

Kazanie na 3 niedzielę po Wielkiejnocy. Ewangelia Jana 16, 16-23

Kazanie na 4. niedzielę po Wielkiejnocy. Ewangelia Jana 16, 5 – 15.

Kazanie na 5. niedzielę po Wielkiejnocy. Ewangelia Jana 16, 23 – 30.

Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie. Dzieje Apost. 1, 1 – 11

Kazanie na niedzielę po Wniebowstąpieniu. Ewangelia Jana 15, 26 – 16, 4.

Kazanie na Zielone Świątki. Dzieje Apostolskie 2, 1 – 14.

Kazanie na Poniedziałek Świąteczny. Ewangelia Jana 3,16-21.

Kazanie na niedzielę św. Trójcy. Ewangelia Jana 3,1-15.

Kazanie na 1. Niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 16,19-31.

Kazanie na 2. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 14,16-24.

Kazanie na 3. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 15, 1 – 10.

Kazanie na 4. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 6, 36 – 42.

Kazanie na 5. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 5,1-11.

Kazanie na 6. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 5, 20 – 26.

Kazanie na 7. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Marka 8, 1 – 9.

Kazanie na 8. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 7, 15 – 23.

Kazanie na 9. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 16,1-9.

Kazanie na 10. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 19,41-48.

Kazanie na 11. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 18,9-14.

Kazanie na 12. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Marka 7, 31 – 37.

Kazanie na 13. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 10, 23 – 37.

Kazanie na 14. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 17, 11 – 19.

Kazanie na 15. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 6, 24 – 34.

Kazanie na 16. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 7, 11 – 17.

Kazanie na 17. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Łukasza 14, 1 – 11.

Kazanie na 18. Niedzielę po Trójcy Świętej. Ewangelia Mateusza 22, 34-46.

Kazanie na 19. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 9, 1-8

Kazanie na 20. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 22, 1-14

Kazanie na 21. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Jana 4,46-53.

Kazanie na 22. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 18,23-35.

Kazanie na 24. niedzielę po św. Trójcy. Ewangelia Mateusza 22, 15 – 22.

Kazanie na 25. niedzielę po św. Trójcy. Ew. Mat. 24, 15-28

Kazanie na Dzień Oczyszczenia Marii Panny

Dr Marcina Lutra krótkie napominanie małżonków, jak się w stanie małżeńskim sprawować mają.

Kazanie pogrzebne. Ewangelia Łukasza 7, 11- 16.